หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ VDO Conference (17 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (17 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด (15 มิ.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (13 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "กุญแจสู่ความสำเร็จ ให้ผู้สอบบัญชีมุ่งสู่การเป็น CYBER AUDITOR" (11 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (10 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (9 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "เรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (4 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" (3 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารงานที่ดี (2 มิ.ย. 2564)
ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 (31 พ.ค. 2564)
ร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Video Conference (28 พ.ค. 2564)
จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 (26 พ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 4/2564 (24 พ.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2564 (21 พ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]