หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (9 พ.ย. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (9 พ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) (3 พ.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (3 พ.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) (2 พ.ย. 2566)
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (1 พ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 พ.ย. 2566)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (31 ต.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 10/2566 (31 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับผู้บริหารสหกรณ์ในยุคดิจิทัล (30 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม (30 ต.ค. 2566)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปางจำกัด (28 ต.ค. 2566)
ร่วมประชุมประชาคมเพื่อสอบถามข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ จากโครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (27 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (27 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 (25 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 (23 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมชมพิธีเปิดการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทาง Facebook Live (18 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการพิรุณราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (13 ต.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]