หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (22 มี.ค. 2567)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2567 และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 (22 มี.ค. 2567)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2567 (22 มี.ค. 2567)
จัดอบรมหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 (21 มี.ค. 2567)
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ปี 2567 (21 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟิ้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 27 กรกฎาคม 2567 (21 มี.ค. 2567)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (20 มี.ค. 2567)
ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (18 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (17 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (16 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด (16 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (14 มี.ค. 2567)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการออมและการจัดทำบัญชีในครัวเรือน (13 มี.ค. 2567)
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี (12 มี.ค. 2567)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 มี.ค. 2567)
ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็ง และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 (11 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (11 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด (10 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (9 มี.ค. 2567)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]