สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง และข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 ก.ค. 2555

       26 ก.ค. 55 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง
     และข้าราชการ  ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมกันปลูกต้นไม้
     ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
     พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
     เฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  12 สิงหาคม  2555
จำนวนคนอ่าน 931 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]