หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (18 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์) (17 ก.พ. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 (17 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (13 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว) (11 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) (9 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (7 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (6 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (5 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง (5 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2564 (5 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง (4 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (1 ก.พ. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (29 ม.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ผ่านระบบ Gin Conference (29 ม.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 (28 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Gin Conference (28 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงยางพารา) (28 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]