หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (27 ธ.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม (27 ธ.ค. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง (26 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (26 ธ.ค. 2566)
ร่วมรับฟัง "โครงการเพิ่มสุขด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ" (25 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (22 ธ.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 12/2566 (22 ธ.ค. 2566)
จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (22 ธ.ค. 2566)
ร่วมกิจกรรมสันทนาการ Line Dance ธีมสีสันคัลเลอร์ฟูล (21 ธ.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2566 (21 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (21 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (19 ธ.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง (19 ธ.ค. 2566)
ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 (18 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (16 ธ.ค. 2566)
ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 (15 ธ.ค. 2566)
ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 36 (14 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (13 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (12 ธ.ค. 2566)
เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2566 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) (12 ธ.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]