หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (26 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน “กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558”
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (24 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (20 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิด โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"
สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด (18 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด โดยได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (18 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (16 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (จังหวัดนำร่อง) ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด
ร่วมงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” (15 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อหนานทิพย์ช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองปาน (12 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวชาลินี แซ่ลิ้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองปาน
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเกาะคา (12 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางอมรรัตน์ เพ็งสมบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
สตท.7 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่นระดับภาคปีงบประมาณ 2558 โดย คณะทำงานเข้าประเมินผู้ตรวจสอบกิจการ นายนิกร น้องหนิ้ว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอห้างฉัตร (10 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอห้างฉัตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (3 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของพื้นที่จังหวัดลำปาง
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (3 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ครั้งที่ 5/2558
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง (30 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มจักสานบ้านห้วยเป้ง ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอวังเหนือ (28 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 28 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอวังเหนือ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]