ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี พร้อมคณะ ร่วมกันประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 25 ก.ค. 2555

               วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน   
       ภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกัน
       ประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ
       ระดับประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือ
       ขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้ทำการประเมิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
       จำกัด ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นอย่างดี
จำนวนคนอ่าน 1914 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]