หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนตุลาคม (29 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (25 พ.ย. 2566)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พ.ย. 2566)
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (24 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (23 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2566 (22 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาภาคเกษตรจังหวัดลำปาง (21 พ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (20 พ.ย. 2566)
ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 (20 พ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดบ้านแก่นไชย พระเจ้าตนหลวง สะหลีเวียงแก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (18 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการการเดินทางมาราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (14 พ.ย. 2566)
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 (14 พ.ย. 2566)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด (10 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (10 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (9 พ.ย. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (9 พ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) (3 พ.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (3 พ.ย. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]