หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (22 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (21 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 ก.พ. 2564)
สตท.7 ร่วมกับสตส.ลำปาง ลงพื้นที่กำกับแนะนำและติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (18 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์) (17 ก.พ. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 (17 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (13 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว) (11 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) (9 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (7 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (6 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (5 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง (5 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2564 (5 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]