หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (11 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 "ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (9 พ.ค. 2565)
อตส.บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล" (8 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง (3 พ.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (30 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (27 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมรับนโยบายเเนวทางการตรวจสอบโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านระบบ GIN Conference (22 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 เม.ย. 2565)
ร่วมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565 (12 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด (11 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (11 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ GIN Conference (11 เม.ย. 2565)
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (10 เม.ย. 2565)
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจําปี 2565 (6 เม.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]