หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปลานิล) (19 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มเกลี้ยง) (18 ม.ค. 2564)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2564 (18 ม.ค. 2564)
สตส. ลำปาง ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ผ่านระบบ Web Conference (12 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (8 ม.ค. 2564)
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 (8 ม.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (4 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมอบรมโครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน" (29 ธ.ค. 2563)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 10/2563 (28 ธ.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (24 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
ร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (23 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง เข้าวางรูประบบบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน (22 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563 (22 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (19 ธ.ค. 2563)
จัดกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (18 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]