หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (12 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (11 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566 (11 ต.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด (10 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (9 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (6 ต.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 9/2566 (5 ต.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ (1 ต.ค. 2566)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (29 ก.ย. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน (28 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 (28 ก.ย. 2566)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 8/2566 (25 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังงานแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ผ่านระบบ Facebook Live (25 ก.ย. 2566)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566 (22 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566 (22 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (22 ก.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย (21 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (18 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (15 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (14 ก.ย. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]