สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ก.ค. 2555

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์หาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ร่วมกันภายในจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1265 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]