สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 ก.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555 มีการเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 นางสุภาพร พิมลลิขิต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
จำนวนคนอ่าน 1170 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]