หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (11 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง และจัดนิทรรศการบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (5 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (5 พ.ค. 2559)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชุนกำแพงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4 พ.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 6/2559 (2 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 6/2559
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (30 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 เม.ย. 2559)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอเถิน (28 เม.ย. 2559)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอสบปราบ (27 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (26 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (26 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (21 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี" ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559
สหกรณ์โคนมนครลำปาง เดินทางมาดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (19 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สหกรณ์โคนมนครลำปาง ได้เดินทางมาดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (19 เม.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว หน.สตส.ลำปาง (19 เม.ย. 2559)
เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (19 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
"สระเกล้าดำหัว...สุมาคารวะ" ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (18 เม.ย. 2559)
ในวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว...สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในประเพณีสงกรานต์
จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการ (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการ นางศิริลักษณ์ อังกะนะตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]