หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง รับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 3/2560 ผ่านทาง Web Conference (6 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (6 ธ.ค. 2560)
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตร “พ่อดี ศรีสหกรณ์” (5 ธ.ค. 2560)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน(Unit School) เรื่อง กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Team Risk) ในระบบ EWP (Electronic Working Paper) และการทบทวนระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำที่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี (4 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง (4 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร5 จำกัด (2 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผักแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2561 (29 พ.ย. 2560)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (28 พ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (27 พ.ย. 2560)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สตท.7 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 (25 พ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 พ.ย. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (23 พ.ย. 2560)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (23 พ.ย. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (22 พ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง รับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 2/2560 ผ่านทาง Web Conference (21 พ.ย. 2560)
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ROAD MAP 61) (20 พ.ย. 2560)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (17 พ.ย. 2560)
นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]