หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ Web Conference (3 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุม “ชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 (2 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (31 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (ข้าว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สตส.ลำปาง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยท่านผู้อำนวยการ วิมลรัตน์ จันทร์สกาว และนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบ้านวังเลียบ หมู่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (21 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 2560)
วันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (20 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
วันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานข่วงนคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 มกราคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560” (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ (16 ม.ค. 2560)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2560 (16 ม.ค. 2560)
วันที่ 16 มกราคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 (12 ม.ค. 2560)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2560 (12 ม.ค. 2560)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]