หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (25 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2565 (19 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด (18 ก.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (11 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (11 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน" ผ่านระบบออนไลน์ (Gin Conference) (9 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (8 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (7 ก.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2565 (6 ก.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (5 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก และยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (1 ก.ค. 2565)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (30 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2565 (28 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (27 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ปีงบประมาณ 2565 (27 มิ.ย. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง (25 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (24 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 5/2565 (24 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 (23 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (22 มิ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]