หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (23 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2566 (21 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (20 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (20 มิ.ย. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดลำปาง (20 มิ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ประสานผู้นำหมู่บ้าน วางแผนเข้าสอนการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (19 มิ.ย. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดลำปาง (18 มิ.ย. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง" (16 มิ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 จังหวัดลำปาง (15 มิ.ย. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FieldDay) ประจำปีงบประมาณ 2566 (15 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (12 มิ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมชี้แจงโครงการยกระดับนวัตกรรมเกษตรและเกษตรปลอดภัย (8 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566 (8 มิ.ย. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566" (8 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง (7 มิ.ย. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการ ในการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566" (7 มิ.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2566 (2 มิ.ย. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (2 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ฉบับปรับปรุง) (1 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2566 (31 พ.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]