หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (11 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ วันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธุ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
อบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ สมาชิกโครงการสายใยรัก ปี 2557 (28 ก.พ. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ สมาชิกโครงการสายใยรัก ปี 2557 ณ ศุนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 (26 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557" ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (24 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (19 ก.พ. 2557)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (18 ก.พ. 2557)
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (15 ก.พ. 2557)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดอาคารที่ทำการสหกรณ์ใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (13 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณลานสินค้าโอทอปบ้านหลุกใต้ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีฟาร์มและครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม (12 ก.พ. 2557)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดทำบัญชีฟาร์มและครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (11 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (10 ก.พ. 2557)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 2 (5 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (4 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยชีวภาพ (31 ม.ค. 2557)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยชีวภาพ โดยทีม Smart Officer ประจำสำนักงาน ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประเมินเพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับภาค (24 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับภาค ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (21 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง จัดอบรม "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (20 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (20 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุม ณ แจ้ซ้อน โฮมสเตย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (18 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]