หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

อบรมการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) อำเภอแม่ทะ (15 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (15 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 (15 ธ.ค. 2564)
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงลำไย) (14 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (14 ธ.ค. 2564)
ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง (14 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการภายใต้การดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล และงานพัฒนาด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) (13 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม (11 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงถั่วลิสง) อำเภอเสริมงาม (9 ธ.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (9 ธ.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่กระเทียมและแปลงใหญ่มะนาว) อำเภอแม่พริก (8 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงผัก) อำเภอสบปราบ (8 ธ.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (7 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (5 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตั้งและสอนแนะการใช้งาน SmartManage และ SmartMember ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (3 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021" จังหวัดลำปาง (3 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (3 ธ.ค. 2564)
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงผัก) (2 ธ.ค. 2564)
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงสมุนไพร) (1 ธ.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564 (30 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]