หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) (1 ก.ย. 2559)
ในวันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) และจัดนิทรรศการทางบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (25 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ร่วมพิธีเปิดการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 (20 ส.ค. 2559)
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก (18 ส.ค. 2559)
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก และจัดนิทรรศการทางบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (12 ส.ค. 2559)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (12 ส.ค. 2559)
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 (11 ส.ค. 2559)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 (10 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (10 ส.ค. 2559)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (9 ส.ค. 2559)
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานพระราชดำริ คู่ฟ้า พระบารมีแห่งแผ่นดิน" (8 ส.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานพระราชดำริ คู่ฟ้า พระบารมีแห่งแผ่นดิน" ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้แผนงานสร้างและพัฒนายุวชาวนา กรมการข้าว ปี 2559 (5 ส.ค. 2559)
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้แผนงานสร้างและพัฒนายุวชาวนา กรมการข้าว ปี 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (5 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดน่าน (4 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4 ส.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการของ ศบกต.และกลุ่มเกษตรกร โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (3 ส.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc ให้กับบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (29 ก.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (29 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (28 ก.ค. 2559)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 2559)
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบพระชะตาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]