หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีที่ได้รับผลกระทบ (1 พ.ย. 2559)
ร่วมกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” (30 ต.ค. 2559)
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม “กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียน” ณ บริเวณลานห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อตส.ตรวจราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (30 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ การปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (28 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ร่วมกิจกรรมจัดขบวนแปรแถวสัญลักษณ์ “ต้นไม้ของพ่อ” และบันทึกเทปโทรทัศน์ (28 ต.ค. 2559)
ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 ต.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุม VDO CONFERENCE ของเครือข่ายมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุม VDO CONFERENCE ของเครือข่ายมหาดไทย ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (21 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (17 ต.ค. 2559)
ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (17 ต.ค. 2559)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (14 ต.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (11 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (11 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2559 (10 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (10 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2560 (7 ต.ค. 2559)
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (28 ก.ย. 2559)
เมื่อในวันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]