หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ (5 ส.ค. 2557)
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับบุคลากรในสังกัด ในหลักสูตร "น้ำสลัด และสังขยาใบเตย" โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (5 ส.ค. 2557)
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (1 ส.ค. 2557)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) (1 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ (31 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ "ข้าวเหนียวลำไย และลำไยอัญมณี"
ร่วมจัดนิทรรศการและพิธีเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (31 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
สตส.ลำปาง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ (28 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
กิจกรรมช่วยงานสาธารณะประโยชน์ในวันหยุด (26 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง บุคลากรในหน่วยงาน และครูบัญชีอาสา จัดกิจกรรมช่วยงานสาธารณะประโยชน์ในวันหยุด ณ วัดม่อนจำศีล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมกับครูบัญชีอาสา ปลูกต้นไม้ใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557” (26 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และครูบัญชีอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น ณ วัดม่อนจำศีล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" (26 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง" ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557" (25 ก.ค. 2557)
ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558" (24 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558"
สตส.ลำปาง ร่วมงาน "วันรณรงค์ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ คืนความสุขให้ชาวนา" (24 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "วันรณรงค์ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ คืนความสุขให้ชาวนา" ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" (23 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (22 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธุ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำบัญชีบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา (21 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมบันทึกความดี (21 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมบันทึกความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจัดให้มีสมุดบันทึกความดีที่บุคลากรแต่ละคนได้ทำในแต่ละวัน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี (21 ก.ค. 2557)
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (20 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานเพื่อความสะอาด เรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดป้ายศูนย์บริการประชาชนด้านบัญชี และศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตร และศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช. (18 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]