หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์” (12 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์” ณ โรงแรมโพธิ์วดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดอบรมการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ (11 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด จัดอบรมการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยได้รับการสอนแนะจากครูบัญชีอาสา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2559 (11 พ.ย. 2558)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (30 ต.ค. 2558)
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (29 ต.ค. 2558)
เมื่อวันนี่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ในพื้นที่ (26 ต.ค. 2558)
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท 7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการในสังกัดในเขตพื้นที่ สตท.7 เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 (22 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (22 ต.ค. 2558)
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจร (21 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจรพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โครงการประสานความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559 (20 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (19 ต.ค. 2558)
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 (13 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (8 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (6 ต.ค. 2558)
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด
เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2558 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ณ ลานเอนกประสงค์โรงอาหาร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมสะสมเงินเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เปิดกระปุกเงินสะสมเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]