หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (5 พ.ค. 2559)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชุนกำแพงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4 พ.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 6/2559 (2 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 6/2559
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (30 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (29 เม.ย. 2559)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอเถิน (28 เม.ย. 2559)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอสบปราบ (27 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (26 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (26 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (21 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี" ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559
สหกรณ์โคนมนครลำปาง เดินทางมาดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (19 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สหกรณ์โคนมนครลำปาง ได้เดินทางมาดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (19 เม.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว หน.สตส.ลำปาง (19 เม.ย. 2559)
เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (19 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
"สระเกล้าดำหัว...สุมาคารวะ" ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (18 เม.ย. 2559)
ในวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว...สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในประเพณีสงกรานต์
จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการ (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการ นางศิริลักษณ์ อังกะนะตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
สตส.ลำปาง เปิดจุดให้บริการประชาชนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2559)
ในวันที่ 12 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดจุดให้บริการประชาชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (11 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]