หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 (31 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2566 (30 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (30 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (29 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 3/2566 (28 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการขอคำยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก ผ่านระบบ Zoom Meeting (28 มี.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 (27 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (26 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (25 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (25 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 (23 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 (22 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (21 มี.ค. 2566)
เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (21 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (20 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (20 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (17 มี.ค. 2566)
ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 (16 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (15 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ปัญหาแม่น้ำจาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (15 มี.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]