หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางยกระดับความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่แบบครงวงจรตามโมเดล BCG (5 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานบ้านบ่อสี่เหลี่ยม (3 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 (3 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) (3 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ 2565 (2 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2565 (1 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal) ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting (1 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (31 ต.ค. 2564)
สตท.7 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (29 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด (29 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (29 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 (28 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับชมการสัมมนาวิชาการ "Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" (28 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (27 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จำกัด (26 ต.ค. 2564)
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (25 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (25 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (25 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (25 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ROAD MAP 65) (24 ต.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]