หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปลานิล) (19 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มเกลี้ยง) (18 ม.ค. 2564)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2564 (18 ม.ค. 2564)
สตส. ลำปาง ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ผ่านระบบ Web Conference (12 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (8 ม.ค. 2564)
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 (8 ม.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (4 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมอบรมโครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน" (29 ธ.ค. 2563)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 10/2563 (28 ธ.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (24 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
ร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (23 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง เข้าวางรูประบบบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน (22 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563 (22 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (19 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]