หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สอนแนะการบันทึกบัญชีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ (26 มิ.ย. 2563)
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (23 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี" ผ่านระบบ GIN Conference (19 มิ.ย. 2563)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง (12 มิ.ย. 2563)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตั้งและสอนแนะการใช้โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชั่น 3.0 (11 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ (11 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (10 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (6 มิ.ย. 2563)
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (5 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ GIN Conference (5 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (4 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (1 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (29 พ.ค. 2563)
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2563 (29 พ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯในพื้นที่สตท.7 ผ่านระบบ Microsoft Teams (25 พ.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" (22 พ.ค. 2563)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง (17 พ.ค. 2563)
ร่วมใจบริจาคข้าวสารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (14 พ.ค. 2563)
ร่วมทำความสะอาดถนน โครงการ "ลำปางสะอาด" (8 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]