หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (17 ธ.ค. 2557)
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอสบปราบ (15 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอสบปราบ
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอแม่ทะ (11 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (8 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2557 (6 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน "สโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2557" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สตส.ลำปาง ร่วมงาน "สหกรณ์ถวายพระพรชัย และถวายพานพุ่มสักการะ" (4 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "สหกรณ์ถวายพระพรชัย และถวายพานพุ่มสักการะ"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน “กษัตริย์เกษตร : กราบพระบาทถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” (4 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน “กษัตริย์เกษตร : กราบพระบาทถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗”
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (1 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานตลาดเกษตรกรและตลาดสีเขียว (26 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมงานตลาดเกษตรกรและตลาดสีเขียว (Farmer Market & Green Market) จังหวัดลำปาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (25 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (19 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 “ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 “ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ร่วมทำประชาคมระดมความคิดเห็น และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมทำประชาคมระดมความคิดเห็น และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ภาคเหนือ จำกัด (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ภาคเหนือ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (17 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (13 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]