หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 ต.ค. 2564)
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (6 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (6 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (6 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (4 ต.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Gin Conference (30 ก.ย. 2564)
ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (30 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (29 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) (28 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564 (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้า​พัฒนา จำกัด (26 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (23 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting (23 ก.ย. 2564)
เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ อำเภอเถิน (23 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (22 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (22 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 8/2564 (21 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (20 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]