หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Thai-Denmark Cash Van" (13 ก.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดต้องชม" เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" (11 ก.ค. 2563)
อตส. ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7 (9 ก.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมเรื่อง "รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" ผ่านระบบ GIN Conference (2 ก.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ (1 ก.ค. 2563)
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (30 มิ.ย. 2563)
ผอ.สตท.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพในพื้นที่จังหวัดลำปาง (29 มิ.ย. 2563)
สอนแนะการบันทึกบัญชีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ (26 มิ.ย. 2563)
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (23 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี" ผ่านระบบ GIN Conference (19 มิ.ย. 2563)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง (12 มิ.ย. 2563)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตั้งและสอนแนะการใช้โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชั่น 3.0 (11 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ (11 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (10 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (6 มิ.ย. 2563)
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (5 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ GIN Conference (5 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (4 มิ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (1 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]