หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3” (16 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3”
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน (12 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (12 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจแบบบูรณาการ รอบ 1 ปี และรอบ 2 ปี โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 มิ.ย. 2558)
กลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (10 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าติดตามประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (9 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (9 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (8 มิ.ย. 2558)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558 (8 มิ.ย. 2558)
ร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 (5 มิ.ย. 2558)
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง (30 พ.ค. 2558)
ติดตามการบันทึกบัญชีโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพของตำบลชมพู (29 พ.ค. 2558)
ติดตามการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา (29 พ.ค. 2558)
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยกอม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง (28 พ.ค. 2558)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (27 พ.ค. 2558)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด (26 พ.ค. 2558)
สตส. ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง (22 พ.ค. 2558)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (21 พ.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (20 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจรนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]