หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองปาน (13 ธ.ค. 2560)
บรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (12 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง (9 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (9 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง (8 ธ.ค. 2560)
สตส.ลำปาง รับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 3/2560 ผ่านทาง Web Conference (6 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (6 ธ.ค. 2560)
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตร “พ่อดี ศรีสหกรณ์” (5 ธ.ค. 2560)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน(Unit School) เรื่อง กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Team Risk) ในระบบ EWP (Electronic Working Paper) และการทบทวนระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำที่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี (4 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง (4 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร5 จำกัด (2 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผักแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2561 (29 พ.ย. 2560)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (28 พ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (27 พ.ย. 2560)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สตท.7 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 (25 พ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 พ.ย. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (23 พ.ย. 2560)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (23 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]