หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562 จังหวัดลำปาง (15 ก.พ. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงสับปะรด) อำเภอแจ้ห่ม (14 ก.พ. 2562)
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 ก.พ. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (13 ก.พ. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (13 ก.พ. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (12 ก.พ. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (12 ก.พ. 2562)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (12 ก.พ. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2562 (8 ก.พ. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมทำความสะอาดถนน ตามโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาณ 2562 (8 ก.พ. 2562)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (7 ก.พ. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 (7 ก.พ. 2562)
จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (7 ก.พ. 2562)
ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ม.ค. 2562)
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มเกลี้ยง) (29 ม.ค. 2562)
จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 ม.ค. 2562)
เข้ากำกับแนะนำ สอนแนะและติดตามประเมินผลสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่สุก จำกัด (28 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (28 ม.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ (28 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]