หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (29 ส.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินสำหรับสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference (28 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (24 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (23 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 ส.ค. 2561)
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (22 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (22 ส.ค. 2561)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น และโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ (21 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (21 ส.ค. 2561)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และโครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น (20 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมือง (20 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (17 ส.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (15 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (15 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 5/2561 (14 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (14 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดลำปาง (12 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (8 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]