หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (8 ก.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2562 (8 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (2 ก.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ (28 มิ.ย. 2562)
ร่วมจัดกิจกรรม "ลำปาง One Plan เสริมพลังความเข้มแข็ง แรงงานนอกระบบ (กลุ่มตัดเย็บผ้า)" (28 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (27 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (26 มิ.ย. 2562)
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 มิ.ย. 2562)
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ" (20 มิ.ย. 2562)
ร่วมทำความสะอาดถนนตามโครงการ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" เดินหน้าลำปางสะอาด (14 มิ.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2562 (7 มิ.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” (7 มิ.ย. 2562)
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (7 มิ.ย. 2562)
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 มิ.ย. 2562)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (3 มิ.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (3 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (30 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (30 พ.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด (29 พ.ค. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (28 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]