หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

กลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี (15 พ.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (15 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 (13 พ.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 ประกอบด้วย ประเภทการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ประเภทสหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด และประเภทสหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี 2558 (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน หมู่ 5 บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (10 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2558 ชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เยี่ยมให้กำลังใจ นายจรัส เสนาวงศ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 16,000 บาท
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (7 พ.ค. 2558)
ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (30 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง (29 เม.ย. 2558)
แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง (29 เม.ย. 2558)
แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง (28 เม.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบการจัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘” (28 เม.ย. 2558)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด (28 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด
แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง (28 เม.ย. 2558)
แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง (28 เม.ย. 2558)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (28 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมประชุมแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (25 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมประชุมแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร เป็นประธานในที่ประชุม
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง (25 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลปงแสนทอง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]