หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (20 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
วันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานข่วงนคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 มกราคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560” (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ (16 ม.ค. 2560)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2560 (16 ม.ค. 2560)
วันที่ 16 มกราคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 (12 ม.ค. 2560)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2560 (12 ม.ค. 2560)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ทำพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (12 ม.ค. 2560)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ทำพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (11 ม.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว และอำเภอเกาะคา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2560
ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (10 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และนิทรรศการ "มหัศจรรย์สีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิถีไทย" (6 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 6 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และนิทรรศการ "มหัศจรรย์สีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิถีไทย" ณ ลานฮักยู เซนทรัลพลาซ่าลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภองาว (6 ม.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภองาว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2560 (6 ม.ค. 2560)
วันที่ 6 มกราคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (4 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (30 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (29 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 10/2559 (29 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่10/2559 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (28 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (28 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]