หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ร่วมชี้แจงภารกิจ การจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (28 มี.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (24 มี.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" (23 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559"
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันนี่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะ หมู่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มน้ำจาง (19 มี.ค. 2559)
เมื่อวันนี่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มน้ำจาง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอเมืองปาน (18 มี.ค. 2559)
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (17 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์" (16 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์” (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (16 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่ลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังเหนือ (15 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559 (14 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559
สตส.ลำปาง ร่วมการประชุมสัมมนา ๖๔ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" (10 มี.ค. 2559)
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ๖๔ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" Cooperative Transparency From People – Centric Accounting
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59 (9 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59 ณ บ้านสันบุญเรือง หมู่ 4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอแม่ทะ (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59
เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 (7 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]