หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 (27 ธ.ค. 2560)
ครูบัญชีอำเภอสบปราบ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (27 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 (27 ธ.ค. 2560)
ครูบัญชีอำเภอสบปราบ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (26 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (26 ธ.ค. 2560)
ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 12/2560 (25 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอำเภอสบปราบ (25 ธ.ค. 2560)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี2560 (23 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอวังเหนือ (22 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว ปี 2560) (22 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรตำบลนายาง อำเภอสบปราบ (22 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้ด้านการควบคุมภายใน (21 ธ.ค. 2560)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 (21 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (21 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (21 ธ.ค. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (20 ธ.ค. 2560)
สตส.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2561 (19 ธ.ค. 2560)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (16 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (15 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (15 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]