หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจยางพาราสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (21 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจยางพาราสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 มี.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (16 มี.ค. 2560)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเป็นวิทยากรด้านการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (15 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" พื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2560 (15 มี.ค. 2560)
วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2560
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (15 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของครูบัญชีในพื้นที่จังหวัดลำปาง (13 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของครูบัญชีในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (12 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด (11 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ผ่าน Web Conference (10 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ผ่าน Web Conference
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง (10 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (9 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี แจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ร่วมประชุมการสนับสนุนการดำเนินงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 1/2560 (7 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมการสนับสนุนการดำเนินงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จัดพบปะ 5 ประสาน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลปงยางตก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (7 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพบปะ 5 ประสาน ระดับตำบล พื้นที่ตำบลปงยางตก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยปราชญ์เกษตร สร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกร สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 3/2560 (1 มี.ค. 2560)
วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2560 (26 ก.พ. 2560)
วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2560 เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอวังเหนือ(ลำไย) (24 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอวังเหนือ(ลำไย) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ณ ศาลาประชาคม อำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (24 ก.พ. 2560)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 (23 ก.พ. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตภาคเหนือ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่พริก ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]