หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแจ้ห่ม อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (29 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแม่เมาะ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (29 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด (28 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอห้างฉัตร อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (28 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (27 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเสริมงาม อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (27 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภองาว อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (27 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (26 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (25 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (25 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (25 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (24 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (23 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณรอบวัดเทพนิมิตมงคล (23 มี.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (22 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผสมผสานบ้านดง (21 มี.ค. 2561)
จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (20 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2561 (19 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (17 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]