หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมการติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (24 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 (24 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (23 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (21 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (20 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 20 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (18 ม.ค. 2565)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2565 (18 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (17 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (17 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (14 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (13 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด (12 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (11 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (6 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดลำปาง (5 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) (4 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 (29 ธ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]