หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 (25 พ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (24 พ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด (23 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมอบรมโครงการนำร่องการใช้งานโปรแกรม TeamSchedule, TeamTEC และ TeamCentral รุ่นที่ 1 (22 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (21 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model ด้านครั่งและจามจุรี (18 พ.ย. 2565)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2566 (17 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ "การผูกผ้าและการจับจีบผ้า" (16 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 10/2565 (15 พ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (14 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 (14 พ.ย. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (11 พ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (10 พ.ย. 2565)
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (8 พ.ย. 2565)
ประชุมทีมสอบบัญชีเพื่อวางแผนงานสอบบัญชี สหกรณ์ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (8 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าประเมินกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (7 พ.ย. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (4 พ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (4 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง" ผ่านระบบ Zoom Meeting (3 พ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (1 พ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]