หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2562 (6 เม.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 (5 เม.ย. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562” (2 เม.ย. 2562)
ร่วมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (2 เม.ย. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าดอยพระบาท (2 เม.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (1 เม.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (1 เม.ย. 2562)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" (31 มี.ค. 2562)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (31 มี.ค. 2562)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี สหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (29 มี.ค. 2562)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 (29 มี.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มี.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562" (28 มี.ค. 2562)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (27 มี.ค. 2562)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2562 (26 มี.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (26 มี.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (26 มี.ค. 2562)
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มี.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (20 มี.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (18 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]