หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (10 มี.ค. 2563)
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีสำหรับเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 (4 มี.ค. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (2 มี.ค. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (27 ก.พ. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยะธรรม และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Web Conference (27 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (26 ก.พ. 2563)
โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (25 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (25 ก.พ. 2563)
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 (25 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (25 ก.พ. 2563)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 (24 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (23 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (23 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (21 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังปัญหาสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 (21 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ก.พ. 2563)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี" (ครูบัญชีอาสา) และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (19 ก.พ. 2563)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (14 ก.พ. 2563)
ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 (12 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]