หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (27 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ smart Farmer (26 ธ.ค. 2559)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ (26 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของเขตตรวจราชการที่ 15,16 (26 ธ.ค. 2559)
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (23 ธ.ค. 2559)
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรเข้าสู่ Smart Farmer (20 ธ.ค. 2559)
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (16 ธ.ค. 2559)
ครูบัญชีอาสาอำเภอแจ้ห่ม บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
ครูบัญชีอาสาอำเภอเถิน บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแม่พริก (15 ธ.ค. 2559)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภองาว (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเกาะคา (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนปี 2560 (13 ธ.ค. 2559)
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (9 ธ.ค. 2559)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (7 ธ.ค. 2559)
ประชุมทีมสอบบัญชีเพื่อวางแผนงานสอบบัญชี สหกรณ์ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (7 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ROAD MAP 60) (6 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]