หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลากรในสังกัด และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (12 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (8 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ (5 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมกระตุ้นการเรียนรู้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (3 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้อากาศยานบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ลงในพื้นที่เสื่อมโทรม จังหวัดลำปาง (1 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้อากาศยานบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ลงในพื้นที่เสื่อมโทรม จังหวัดลำปาง ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบัญชี" (28 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จัดโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบัญชี" ณ หอประชุมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (25 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (14 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ณ บริเวณวัดหมอสม อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (6 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านนาก้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (6 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (5 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (4 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลากรในสังกัด (31 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (28 พ.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (22 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ประจำปี 2556 (12 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ประจำปี 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเสวนาโครงการพักชำระหนี้ฯ (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ณ ห้องประชุมผาไท โรงแรมทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (8 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง นำคณะกรรมการเยี่ยมชมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" (26 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]