หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย (21 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (18 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (15 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (14 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ผ่าน Facebook Live (13 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 (13 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (11 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (8 ก.ย. 2566)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7" (7 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมแนวทางการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง (5 ก.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2566 (1 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (30 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม (30 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ณ จังหวัดเชียงราย (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (25 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด (25 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (24 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (24 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 (23 ส.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]