หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (11 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 "ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (9 พ.ค. 2565)
อตส.บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล" (8 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง (3 พ.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (30 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (27 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 (25 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมรับนโยบายเเนวทางการตรวจสอบโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านระบบ GIN Conference (22 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 เม.ย. 2565)
ร่วมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565 (12 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด (11 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (11 เม.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ GIN Conference (11 เม.ย. 2565)
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (10 เม.ย. 2565)
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจําปี 2565 (6 เม.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]