หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด (29 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (26 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ(ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 (สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) (25 พ.ค. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (25 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (24 พ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด (23 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด (20 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (20 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (19 พ.ค. 2565)
ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 (18 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1 (18 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (17 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2565 (15 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (11 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 "ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (9 พ.ค. 2565)
อตส.บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล" (8 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง (3 พ.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (2 พ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (30 เม.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]