หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 10/2565 (1 พ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (28 ต.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (28 ต.ค. 2565)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (28 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ลำปาง (27 ต.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 (27 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล (26 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 (23 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2566 (20 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกษตรแฟร์ (19 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting (19 ต.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (19 ต.ค. 2565)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 (13 ต.ค. 2565)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 (13 ต.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (12 ต.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (12 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์แม่เมาะ จำกัด (11 ต.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (11 ต.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 9/2565 (4 ต.ค. 2565)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (30 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]