หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 (28 มิ.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (27 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 มิ.ย. 2564)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดลำปาง (24 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting (24 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมอบรม เรื่อง "ข้อสังเกตเป็นเหตุสังเกตได้" ผ่านระบบ Zoom Meeting (22 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (21 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (19 มิ.ย. 2564)
ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "แนวการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19" (18 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ VDO Conference (17 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (17 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด (15 มิ.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (13 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "กุญแจสู่ความสำเร็จ ให้ผู้สอบบัญชีมุ่งสู่การเป็น CYBER AUDITOR" (11 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (10 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (10 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]