หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่) (12 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (12 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (8 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกล้วยหลวง จำกัด (7 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกล้วยหลวง จำกัด ณ วัดบ้านกล้วยหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมพิธีเปิด วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง (30 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ติดตามคุณภาพงานตามมาตรฐานสำนักงาน และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ (22 ม.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับการติดตามคุณภาพงานตามมาตรฐานสำนักงาน และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ โดย กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์วัดนาป้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (21 ม.ค. 2559)
ในวันที่ 21 มกราคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์วัดนาป้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ 2559 ให้กับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (20 ม.ค. 2559)
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ 2559 ให้กับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (18 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชี รับ - จ่ายในครัวเรือน และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 (13 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชี รับ - จ่ายในครัวเรือน และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการในพื้นที่และเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (12 ม.ค. 2559)
วันที่ 12 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 และ 7 ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร"
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดทำบัญชีร้านค้า (12 ม.ค. 2559)
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีร้านค้า แก่คณะกรรมการ ผู้นำกลุ่มร้านค้าชุมชนในพื้นที่ตำบลสบป้าด ณ วัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2559 (11 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (11 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
จัดอบรมบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จัดอบรมบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเยาวชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านผาช่อ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 4 (28 ธ.ค. 2558)
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 4 ณ ลานกิจกรรม ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2559 (26 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2559
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (17 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park) ข้างสวนสาธารณะเขลางค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]