หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (5 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์" (5 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (4 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (29 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (28 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 (27 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบ (27 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (26 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดลำปาง) (25 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมการติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (24 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 (24 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (23 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (21 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (20 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 20 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (18 ม.ค. 2565)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2565 (18 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (17 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (17 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (14 ม.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]