หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (28 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (27 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 (26 ก.พ. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 5 (23 ก.พ. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2561 (23 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (22 ก.พ. 2561)
ร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ” (19 ก.พ. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 ก.พ. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 (15 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (15 ก.พ. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (15 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (13 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (12 ก.พ. 2561)
สตส.ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (การผูกสูตรในงบการเงิน) (9 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2/2561 (9 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (8 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (7 ก.พ. 2561)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (6 ก.พ. 2561)
ร่วมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ก.พ. 2561)
สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]