หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง จัดประชุมการเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การตรวจสอบแบบสอบสวน (17 ก.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2561 (17 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมกับ สตท.7 ประเมินการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพสมาชิกเกษตรกร (13 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (13 ก.ค. 2561)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "บัญชีครัวเรือนเบื้องต้น" (12 ก.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (11 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน (11 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (10 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (6 ก.ค. 2561)
ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (5 ก.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีฟาร์มและครัวเรือน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-map (4 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 4/2561 (4 ก.ค. 2561)
ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 (30 มิ.ย. 2561)
ร่วมงาน "เทศกาลสับปะรด ลำปาง (Lampang Pineapple Festival)" (29 มิ.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (29 มิ.ย. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (27 มิ.ย. 2561)
ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 มิ.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (22 มิ.ย. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (22 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]