หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (14 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดมลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้แห้ง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เรื่องความสำคัญและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 20 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 (18 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ณ ศาลาสร้างสุข บ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมปิง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล (10 ม.ค. 2556)
วันที่ 10 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (9 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (28 ธ.ค. 2555)
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการ "ชวนน้องลงบัญชี" (26 ธ.ค. 2555)
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ชวนน้องลงบัญชี” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
สตส.ลำปางร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด ประจำปี 2556 (24 ธ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานฤดูหนาวและกาชาดลำปาง ประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
อตส.ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน สตส.ลำปาง (21 ธ.ค. 2555)
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" (20 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 (13 ธ.ค. 2555)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน หรือ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (13 ธ.ค. 2555)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปางประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ธ.ค. 2555)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ต่อ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2555)
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมงาน "สหกรณ์ถวายพระพรชัย เทิดไท้องค์ราชัน" (4 ธ.ค. 2555)
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานในงาน "สหกรณ์ถวายพระพรชัย เทิดไท้องค์ราชัน" ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" และพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ (4 ธ.ค. 2555)
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]