หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) (1 ธ.ค. 2559)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1 ธ.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (30 พ.ย. 2559)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2559 (29 พ.ย. 2559)
ประชุมทีมสอบบัญชีเพื่อวางแผนงานสอบบัญชี สหกรณ์ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (28 พ.ย. 2559)
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ปี 2560 (26 พ.ย. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบทดลองเพื่อการบริหารสหกรณ์” (24 พ.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (24 พ.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (22 พ.ย. 2559)
สตส.ลำปาง เข้าทำการยืนยันยอดสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ (15 พ.ย. 2559)
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 (14 พ.ย. 2559)
เข้าร่วมประชุม เรื่อง “สรุปการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE (10 พ.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (10 พ.ย. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” (10 พ.ย. 2559)
ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (10 พ.ย. 2559)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” (9 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์" ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (9 พ.ย. 2559)
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 (4 พ.ย. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (4 พ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]