หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง ครั้งที่ 1/58 (10 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (10 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ เทศบาลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 (6 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ติดตามตรวจเยี่ยมการบันทึกบัญชี โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (6 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลาหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการบันทึกบัญชี โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “ต้นกล้าบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (3 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
ตรวจสอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ (3 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตรวจสอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ตรวจสอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน (2 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตรวจสอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (2 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์" (1 ก.ค. 2558)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลาหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2558 (1 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์ปีบัญชีมิถุนายน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (1 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ครองใจคน”
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (30 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสหกรณ์ ครั้งที่ 2 (30 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสหกรณ์ ครั้งที่ 2
แสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (29 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
สตส.ลำปาง ร่วมวางพวงหรีดมารดานายสมชาย ตุ้ยวงศ์ ยามรักษาการ (29 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัย มารดานายสมชาย ตุ้ยวงศ์ ยามรักษาการ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ณ บ้านยางอ้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ "การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ" ให้กับสมาชิกกลุ่มเย็บเสื้อผ้า (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ "การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ" ให้กับสมาชิกกลุ่มเย็บเสื้อผ้า ในโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2/2558 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ : "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง”
ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (24 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (24 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (16 มิ.ย. 2558)
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]