หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (5 พ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันควบคุม ลดความเสี่ยง จากเชื้อไวรัสโคโรนา (28 เม.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ (31 มี.ค. 2563)
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2563 (24 มี.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมทำความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (24 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (20 มี.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการมอบแนวทางการดำเนินงานในภาวะเร่งด่วน ผ่าน Web conference (19 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด (15 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (15 มี.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (15 มี.ค. 2563)
ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (13 มี.ค. 2563)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) (13 มี.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (10 มี.ค. 2563)
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีสำหรับเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 (4 มี.ค. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (2 มี.ค. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (27 ก.พ. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยะธรรม และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Web Conference (27 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (26 ก.พ. 2563)
โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (25 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]