หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมโครงการสัมมนา การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (15 ก.ย. 2558)
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 กันยายน 2558
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) (14 ก.ย. 2558)
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในโครงการ เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่3/2558 (11 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำในโครงการ เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่3/2558 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีหล่อองค์สัมฤทธิ์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) (11 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 11 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีหล่อองค์สัมฤทธิ์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (10 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (10 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 9 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558” จังหวัดลำปาง (8 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558” จังหวัดลำปาง
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (8 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ศาลาประชาธิปไตยบ้านหัวฝาย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมจัดนิทรรศการพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง กิจกรรม “เกี่ยวข้าว คล้องใจ คนลำปางรักษ์ข้าว” (7 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง กิจกรรม “เกี่ยวข้าว คล้องใจ คนลำปางรักษ์ข้าว”จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมงาน "ฮักกั๋นเมินมั่น กึ๊ดเติงหากั๋นตลอดไป" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (3 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "ฮักกั๋นเมินมั่น กึ๊ดเติงหากั๋นตลอดไป" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ Clear to Clean (3 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2558 เรื่อง "Clear to Clean" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (26 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่เมาะและตำบลนาสัก (24 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 24 สิงหาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่เมาะและตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (21 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด
ร่วมเปิดงานโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” และเปิดงานโรงเรียนกสิกรรมทำนาบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ตำบลแม่พริก (20 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดงานโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ และโรงเรียนกสิกรรมทำนาบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (20 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ “หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (18 ส.ค. 2558)
นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ “หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2558 (18 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอแม่เมาะ (14 ส.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางจัดประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอแม่เมาะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]