ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

วันที่ 30 ก.ค. 2555

      28 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
   เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณสนามสวนสาธารณะเขลางค์นคร
   อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 759 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]