สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลานิล ๒๕๕๕

วันที่ 9 ก.ค. 2555

                      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555    นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
         หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมงานเทศกาลกินปลานิล 2555
         ซึ่งจัดโดย จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง
         ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555  ณ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามห้าง Big C)
         โดยมี  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด
         ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  ได้ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีครัวเรือนและ
         ต้นทุนอาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
จำนวนคนอ่าน 996 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]