หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอบรมการจัดการฟาร์มด้วยบัญชี (3 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (28 ก.พ. 2564)
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา (26 ก.พ. 2564)
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (26 ก.พ. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านประกอบการทางบัญชี (25 ก.พ. 2564)
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 ก.พ. 2564)
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 (25 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ (24 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (22 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (21 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 ก.พ. 2564)
สตท.7 ร่วมกับสตส.ลำปาง ลงพื้นที่กำกับแนะนำและติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (18 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์) (17 ก.พ. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 (17 ก.พ. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (13 ก.พ. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว) (11 ก.พ. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]