หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566 (22 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566 (22 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (22 ก.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย (21 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (18 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (15 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (14 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ผ่าน Facebook Live (13 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 (13 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (11 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (8 ก.ย. 2566)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7" (7 ก.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมแนวทางการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง (5 ก.ย. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2566 (1 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (30 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม (30 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ณ จังหวัดเชียงราย (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (25 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด (25 ส.ค. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]