หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558” (18 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558"
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (16 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มนวดแผนโบราณบ้านทุ่งม่านเหนือ (16 ม.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มนวดแผนโบราณบ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ Smart Farmer (16 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ Smart Farmer ณ วัดเข้าซ้อน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ 2558 ให้กับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (15 ม.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ทำการประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ปี 2557 (14 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ปี 2557เข้าประเมินวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน (13 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีหมวดเกล้า (13 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านศรีหมวดเกล้า
สตส.ลำปาง ร่วมอวยพรปีใหม่ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (9 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ร่วมอวยพรปีใหม่ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (9 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” (26 ธ.ค. 2557)
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” ให้กับกลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านปงป่าป๋อ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (26 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาวและอำเภอห้างฉัตร (24 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาวและอำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
จัดเวทีเสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดเวทีเสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ ชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (23 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าประเมินเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดลำปาง (22 ธ.ค. 2557)
ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558 (19 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ภายโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ภายโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ แจ้ซ้อนฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]